online preekarchiefje

series

preken over div. onderwerpen:

4 kleine profeten, 1 grote HEER
* Joël
* Habakuk
* Haggai
* Maleachi

Advent met Lucas
* Ave Maria – Lucas 1:26-38
* Magnificat – Lucas 1:39-56
* Benedictus – Lucas 1:57-80
* Gloria – Lucas 2:1-20

Advent met Salomo
* koning zonder einde 1 Koningen 2:12 / Lucas 1:32,33
* koning zonder grenzen 1 Koningen 10:7 / Openbaring 21:24

Advent met Zacharia: God heeft ons niet vergeten
* God maakt r u i m t e voor zijn kerk Zacharia 2 nieuw
* spruit, steen, rivier Zacharia 3:8-10 nieuw
* de kandelaar / lichtzee Zacharia 4 nieuw
* een kroon en een priester-en-koning Zacharia 6:12-13 nieuw

Amos
* 1: Gods ontzagwekkende spreken (Amos 1:1,2)
* 2: Wees bereid God te ontmoeten (Amos 4)
* 3: Zoek mij en leef! (Amos 5:4)
* 4: waarschuwing, voorbede, medelijden (Amos 7:1-6)
* 5: Verwacht het onverwachte (Amos 9:11-15)

Anatot
* een stukje land in Anatot – deel 1
* een stukje land in Anatot – deel 2

Assen-Zuid in kringen
* Huis dat een levend lichaam wordt Johannes 2:13-22
* Kijk, wat tof! Psalmen 133

(werken van) barmhartigheid
* barmhartigheid 1: aan de basis (Romeinen 12:1)
* barmhartigheid 2: metamorfose (Romeinen 12:2)
* barmhartigheid 3: hongerigen te eten geven (Matteüs 25:35a)
* barmhartigheid 4: dorstigen te drinken geven (Matteüs 25:35b)
* barmhartigheid 5: vreemdelingen in huis nemen (Matteüs 25:35c)
* barmhartigheid 6: naakten kleren geven (Matteüs 25:36a)
* barmhartigheid 7: naar zieken omzien (Matteüs 25:36b)
* barmhartigheid 8: gevangenen bezoeken (Matteüs 25:36c)
* barmhartigheid 9: doden begraven (Tobit 1:17b, 2:7-8)

christen en …
* IS (Matteüs 5:44 – heb je vijand lief)
* kerstsfeer (Openbaring 22:17 – over verlangen)
* kindersterfte (Dordtse Leerregels I,17)
* tijdsbesteding (Prediker 3:1-15)
* …

de HEER hoort
* 1: Samuël 1 Samuël 8
* 2: Ismaël Genesis 16

dichter bij God wonen
* 4 kleden (tabernakel 1)
* 4 kleuren (tabernakel 2)
* geuren (tabernakel 3)

doe me een deugd
* les 1: de regel en de deugd
* les 2: bezonnenheid
* les 3: moed
les 4: rijk, rijker, bereikt
* les 5: echt geloof (twijfel?) …en met beeld
* les 6: vaste hoop …en met beeld
* les 7: vurige liefde

doop
Gods huisstijl over doop en verbond

gaven van de Geest
1) inleidend (1 Korintiërs 12:4-7, over gaven en vrucht, welke gaven, welk doel)
2) klanktaal (1 Korintiërs 14:1-28, wat is klanktaal, welke doelen)
3) profetie (1 Korintiërs 14:22-25, 39-40, wat is profetie, en wij dan?)
4) genezing (1 Korintiërs 12:27-31, genezing in NT, en wij dan?)
5) sfeer van liefde (1 Korintiërs 13)

gebed
* bidden is Gods adem halen
* bidden, kinderwerk

genade genieten
* 1: genade vinden
* 2: genade uitdelen
* 3: genade vasthouden

God is… (NGB 1)
* 1: eenvoudig
* 2: onveranderlijk
* 3: almachtig

Gods stem horen – Bijbellezen in veranderende tijden
* 1: ter inleiding en 2 Timoteüs 3:14-16 nieuw
* 2: vertrouwd met Jezus, het levende Woord (Lucas 24:27) nieuw
* 3: hermeneutiek nieuw
* 4: eensgezindheid (Romeinen 15:5) nieuw
* 5: de schepping van m/v (Genesis 1 / 2) nieuw
* 6: de vloek over m/v (Genesis 3:16b) nieuw
* 7: God en cultuur (Exodus 21:1-11) nieuw
* 8: scheppingsorde? (1 Timoteüs 2:8-15)
* …?

het koninkrijk
* 1) het basis-patroon van het koninkrijk (Genesis 1/2: schepping)
* 2) het verloren koninkrijk (Genesis 3: zondeval)
* 3) het beloofde koninkrijk (Genesis 17: verbond)
* 4) het geprofeteerde koninkrijk (Hosea 11: Gods trouw)
* 5) het aanwezige koninkrijk (Marcus 1:15: Jezus)
* 6) het doorbrekende koninkrijk (Filippenzen 4:13: kracht)
* 7) het volmaakte koninkrijk (Openbaring 22:1-5: voltooiing)

het levende Woord; m/v in de kerk
* 1: introductie m/v; de Bijbel recht doen * * *…en met beeld
* 2: scheppings-‘orde’ m/v; 1 Timoteüs 2:8-15 * * * …en met beeld

het Woord blijft – jaarwisseling 2015-2016
* 1: rozen verwelken (1 Petrus 1:24-25)
* 2: het is altijd Jezus Christus (Hebreeën 13:8)

Jezus op de Olijfberg
* 1: overdag les, ’s nachts rust (Lucas 21:37)
* 2: Jezus’ bloed, zweet en tranen (Lucas 22:44)

leven in de Geest van Jezus
* Christus zoeken hc 18
* cadeaus krijgen hc 19
* getroost leven hc 20

liefde en relaties
samenwonen, hoezo niet? Genesis 2:24 (Jan=Pier ;-))
Mineke houdt van bloemen hc 41

ontzaglijk leven
* 1: ontzag aan de basis (Spreuken 1:7a)
* 2: een geest van ontzag (Jesaja 11:2)
* 3: een gemeente vol ontzag (Handelingen 9:31)

pas op de plaats
(@ Bethelkerk)
* 1: zekere stilte Psalmen 62
* 2: wonderlijke vertraging Marcus 5:21-43
* 3: geoefend geduld Galaten 5:22d / Jakobus 5:7-11

Prediker / toe maar,…
* want je weet niet Prediker 11:1-6
* geniet als je jong bent Prediker 11:7-10
* voor je oud bent Prediker 12:1-8

Sefanja
* praktische goddeloosheid Sefanja 1:12
* zoek de HEER Sefanja 2:1-3
* liefdesduet Sefanja 3:17

smoesjes
* kan ik er wat aan doen?? hc 3
* kan ik er wat aan doen (2) ?? hc 4

twijfel
* 1: erkenning van de Schepper
* 2: als een golf in zee
* 3: geduld met God

verrast door vreugde
* verrast door vreugde (1) Jesaja 35
* verrast door vreugde (2) Lucas 2:9-11
* verrast door vreugde (3) Romeinen 15:13
* verrast door vreugde (4) Numeri 10:10
* verrast door vreugde (5) Exodus 15:19-21
* verrast door vreugde (6) Psalmen 34:9
* verrast door vreugde (7) Lucas 10:17-24
* verrast door vreugde (8) Fillipenzen 4:4

vier je vrijheid – over liefde en relaties
* 1: het huwelijk is een mega-mysterie (Efeziërs 5:32)
* 2: een vervloekte verhouding (Genesis 3:16b)

wie is God? …schaduwkanten
* God is geen mens, wel een Persoon over berouw van God
* wraak is troost? over de jaloezie van God
* waar is God nou? over de verborgenheid van God
* da’s zonde over relatiebreuk met God
* uit diepe ellende over de God van vergeving

wie is Jezus voor je? zijn namen vanuit de HC
* 1: Jezus is mijn totale Verlosser
* 2: Christus en mijn christen zijn
* 3: Jezus is Heer: de Baas van heel mijn leven

Zacharia
* foute rust Zacharia 1:7-17
* r u i m t e Zacharia 2
* Jezus, hc11 / Zacharia 3
* een vliegende vloekrol, Zacharia 5:1-4
* een vrouw in een vat, Zacharia 5:5-11
* Christus, hc 12 / Zacharia 6:9-15

* * *

en verder
* Ik heb je lief
* Het zit goed met mijn ziel met de tekst van het bijbehorende lied (vertaling van Arie Maasland, tekst bewerkt voor GKv Assen-Zuid)
* de os, de ezel en de draak (kerstmiddag ’16)

Advertenties

Tagwolk