online preekarchiefje

OT

preken vanuit het Oude Testament

Genesis 1:1-2:4 het basispatroon van het koninkrijk: de schepping (koninkrijk 1)
Genesis 1:27b en 2:18-23 Gods stem horen 5: de schepping van m/v nieuw
Genesis 2:24 samenwonen, hoezo niet?
Genesis 2:25-3:24 het verloren koninkrijk: de zondeval (koninkrijk 2)
Genesis 3:16b Gods stem horen 6: de vloek over m/v nieuw
Genesis 5:24 wandelen met God nieuw
Genesis 6:5-8 genade genieten – 1: genade vinden
Genesis 16 de HEER hoort – 2: Ismaël
Genesis 17:1-8 het beloofde koninkrijk: het verbond (koninkrijk 3)
Genesis 50:15-26 Gods openbaring bij Jozefs dood (eeuwigheidszondag ’16)
Exodus 15:19-21 verrast door vreugde (5)
Exodus 26:1-14 4 kleden (tabernakel 1)
Exodus 26-28 4 kleuren (tabernakel 2)
Exodus 30:6-8 geuren (tabernakel 3)
Leviticus 2:13 zout erbij (dankuur 2018)
Numeri 2:34 in formatie (startzondag 2012)
Numeri 10:10 verrast door vreugde (4) (nieuwjaar 2012)
Deuteronomium 6:4-9 de HEER is God -> Yaël
Jozua 4:19-24 monumentaal sprekende stenen
Rechters 3:10a gedreven door Gods Geest (Pinkstermiddag 2013)
1 Samuël 8 de HEER hoort – 1: Samuël
1 Samuël 15:29,35b Gods berouw
2 Koningen 2:12-15 Gods bemoedigingen bij de profeten-wissel nieuw
1 Kronieken 4:9,10 gebed van Jabes
2 Kronieken 20:1-30 gebed van Josafat
Ester 9:1 maar het omgekeerde gebeurde
Psalmen 16 bij u schuil ik (nieuwjaar 2014)
Psalmen 22, 25, 27 eenzaamheid
Psalmen 24:7 r u i m baan voor de Koning
Psalmen 27 veilig bij de HEER
Psalmen 34:9 verrast door vreugde (6)
Psalmen 37:4 geluk bij God (trouwdienst CGK Assen)
Psalmen 46: een vaste burcht
Psalmen 62: pas op de plaats 1: zekere stilte
Psalmen 62:6 stilte
Psalmen 68:20 elke dag gedragen (jaarwisseling 2018-2019) nieuw
Psalmen 81:11c doe je mond maar open (biduur 2018)
Psalmen 84 onbevangen op weg? (intrede Zuidlaren)
Psalmen 100 de HEER is goed
Psalmen 119 (Gods Woord:) mooi en nuttig (jeugddienst Haulerwijk 2013)
Psalmen 119:18 ontdek mijn ogen – geen woord te veel
Psalmen 122 Ja, naar de kerk! / Take me to church
Psalmen 130:4 God van ‘de’ vergeving
Psalmen 133 Kijk, wat tof!
Psalmen 148 God, wat mooi!
Spreuken 1:7a ontzaglijk leven – 1
Prediker 3:1-15 tijdsbesteding nieuw
Prediker 11:1-6 toe maar, want je weet niet
Prediker 11:7-10 genieten – als je jong bent nieuw
Prediker 12:1-8 genieten – maar wat als je oud bent nieuw
Jesaja 1:18 rood is goed, wit is beter nieuw
Jesaja 11:2 ontzaglijk leven – 2
Jesaja 35 verrast door vreugde (1)
Jesaja 58 delen in overvloed (Michazondag 2012)
Jeremia 32:1-15 een stukje land in Anatot – deel 1
Jeremia 32:16-44 een stukje land in Anatot – deel 2
Klaagliederen 3:22 klaagkracht & draagkracht
Hosea 11 het geprofeteerde koninkrijk: Gods trouw (koninkrijk 4)
Joël oordeel, Pinksteren en nieuw leven (4 kleine profeten, 1 grote HEER – 1)
Amos 1:1-2 Gods ontzagwekkende spreken
Amos 1:1-2, 3:8 de wekker gaat
Amos 4 Wees bereid God te ontmoeten
Amos 5:4 Zoek mij en leef!
Amos 5:13 de wijze zwijgt
Amos 7:1-6 waarschuwing, voorbede, medelijden
Amos 9:11-15 Verwacht het onverwachte
Obadja 17a veilig op de Sion
Habakuk leven door geloof (4 kleine profeten, 1 grote HEER – 2)
Sefanja 1:12 praktische goddeloosheid
Sefanja 2:1-3 zoek de HEER
Sefanja 3:17 liefdesduet nieuw
Haggai voorrang aan Gods-dienst (4 kleine profeten, 1 grote HEER – 3)
Zacharia 1:7-17 foute rust
Zacharia 2 r u i m t e
Zacharia 2 God heeft ons niet vergeten – 1 (advent 2018) nieuw
Zacharia 3:8-10 God heeft ons niet vergeten – 2 (advent 2018) nieuw
Zacharia 4 God heeft ons niet vergeten – 3 (advent 2018) nieuw
Zacharia 4:6b niet door eigen kracht (openbare geloofsbelijdenis)
Zacharia 5:1-4 een vliegende vloekrol
Zacharia 5:5-11 een vrouw in een vat
Zacharia 6:12-13 God heeft ons niet vergeten – 4 (advent 2018) nieuw
Maleachi leef ècht met de God die van je houdt (4 kleine profeten, 1 grote HEER – 4)

Advertenties

Tagwolk