online preekarchiefje

NT

preken vanuit het Nieuwe Testament

Matteüs 1:1a,18a de genesis van Jezus Christus (kerstmiddag 2014)
Matteüs 2:23
Jezus de Nazoreeër – over gggristenen
Matteüs 5:6 honger en dorst? gefeliciteerd!
Matteüs 5:8 een schoon hart? gefeliciteerd!
Matteüs 5:21-26 op wie ben jij nog boos?
Matteüs 25:35a barmhartigheid 3: hongerigen te eten geven
Matteüs 25:35b barmhartigheid 4: dorstigen te drinken geven
Matteüs 25:35c barmhartigheid 5: vreemdelingen in huis nemen
Matteüs 25:36a barmhartigheid 6: naakten kleren geven
Matteüs 25:36b barmhartigheid 7: naar zieken omzien
Matteüs 25:36c barmhartigheid 8: gevangenen bezoeken
Matteüs 26:14-16 Jezus, Judas, geld
Matteüs 26:30 lijden, loven, leven
Matteüs 28:18-20 discipelschap 01
Marcus 1:15 koninkrijk 5: Jezus’ preek
Marcus 3:13-19 Jezus kiest een mini-Israël
Marcus 5:21-43 wonderlijke vertraging
Marcus 13:28-29 leren van de bomen
Lucas 1:26-38 Ave Maria
Lucas 1:39-56 Magnificat
Lucas 1:57-80 Benedictus
Lucas 2:1-7 kerst, de feiten (kerst 2013)
Lucas 2:1-20 Gloria (kerst 2017)
Lucas 2:9-11 goed nieuws nieuw (kerst 2018)
Lucas 2:9-11 verrast door vreugde (2)
Lucas 2:21-40 Uitzicht uit Jeruzalem
Lucas 10:17-24 verrast door vreugde (7)
Lucas 11:13 slechte mensen bidden door de Geest (biduur 2016)
Lucas 13:9a hoe laat is het? (oudjaar 2013)
Lucas 19:1-10 Zacheüs thuisgebracht
Lucas 21:37 Jezus op de Olijfberg – 1: overdag en ’s nachts
Lucas 22:44 Jezus op de Olijfberg – 2: bloed, zweet en tranen
Lucas 23:31 groen hout en dor hout
Lucas 23:47 de moordenaar bij het kruis (centurio Longinus)
Lucas 24:12b Fact-checkers: verbazing over de feiten (paasmiddag 2014)
Lucas 24:26 door lijden tot heerlijkheid
Johannes 1:14a God woont steeds dichterbij (kerstmiddag 2012)
Johannes 2:13-22 Huis dat een levend lichaam wordt
Johannes 3:14-21 Kijk omhoog, naar je Rechter, zie het licht…
Johannes 4:43-54 samen Bijbel-luisteren 1
Johannes 6:11a beracha / eucharistie (dankuur 2016)
Johannes 16:8-11 vrijspraak voor de hemelse rechtbank (pinksteren 2018)
Johannes 19:16b-22 de boventiteling (goede vrijdag 2018) nieuw
Johannes 19:28-30 zó’n dorst
Johannes 19:28-30 perfect! nieuw
Johannes 20:1-10 stap voor stap dichter bij Pasen (paasochtend 2018)
Johannes 20:16 één naam doet wonderen (paasochtend 2017)
Johannes 20:19-20 Jezus’ leerlingen houden Jezus voor ogen (afscheidspreek GKv Assen-Zuid)
Handelingen 1:9-11 grote veranderingen dankzij Hemelvaart (hemelvaart 2017)
Handelingen 2:1-4 wonderlijk start de hemelse oogst (pinksterochtend 2016)
Handelingen 4:13,29,31 vrijmoedigheidstraining
Handelingen 5:1-11 speel niet met pinkstervuur
Handelingen 9:31 ontzaglijk leven – 3
Handelingen 17:17,23 op de markt
Handelingen 20:7a eten in paaslicht
Handelingen 20:28 zorg voor jezelf en voor de hele gemeente
Handelingen 21:10-14 geboeid door de Geest
Handelingen 26:22-23 de katholieke paasboodschap
Handelingen 27 het evangelie lijdt geen schipbreuk / geen kalme reis, wel een behouden aankomst
Romeinen 6:11 levend in Christus Jezus
Romeinen 12:1a,13b gastvrijheid
Romeinen 12:1 barmhartigheid 1 – aan de basis
Romeinen 12:2 barmhartigheid 2 – metamorfose
Romeinen 15:13 verrast door vreugde (3) (oudjaar 2011)
Romeinen 16:1-2 Febe nieuw
1 Korintiërs 10:12,13 kracht naar kruis?
1 Korintiërs 11:28-29 kijk in de spiegel met het oog op de ander
1 Korintiërs 15:45 eindelijk mens – Adam 2.0 (paasmiddag ’16)
2 Korintiërs 1:19b Jezus Christus belichaamt Gods ja
2 Korintiërs 4:7 de schat in de kruik
2 Korintiërs 5:6-10 goede moed in leven en sterven
2 Korintiërs 5:14-15 Christus’ liefde beheerst me
Galaten 5:22d / Jakobus 5:7-11 geoefend geduld
Efeziërs 4:15 wij groeien naar Christus
Efeziërs 5:32 vier je vrijheid 1: het huwelijk is een mega-mysterie
Filippenzen 2:5,11 de Christus-mentaliteit (persoonlijk-publieke geloofsbelijdenis)
Filippenzen 4:4 verrast door vreugde (8)
Filippenzen 4:13 koninkrijk 6: kracht
1 Timoteüs 3:13 dubbele beloning bij goede dienst
1 Timoteüs 4:7b gymles
Filemon genade en goede verhoudingen
Hebreeën 1:14 engelen
Hebreeën 5:9,10 waardevast en rentegevend (hemelvaart 2013)
Hebreeën 6:19-20a het anker achter het voorhangsel (hemelvaart 2018)
Hebreeën 7:3 Melchisedek, typisch Christus
Hebreeën 13:8 het Woord blijft – 2 (nieuwjaar 2016)
1 Petrus 1:24-25 het Woord blijft – 1 (oudjaar 2017)
1 Petrus 2:9 hé, kom ’s dichterbij
1 Petrus 4:10 help de ander nieuw
1 Petrus 4:10-11 genade genieten – 2: genade uitdelen
1 Petrus 5:7 Gods zorg bij onze zorgen
1 Petrus 5:12 genade genieten – 3: genade vasthouden
2 Petrus 3:17-18 Eeuwige eer voor Jezus Christus
1 Johannes 3:1 ik ben een kind van God
1 Johannes 4:12 Gods liefde in ons
1 Johannes 4:19 van hart tot hart
2 Johannes over waarheid, liefde en verleiding
3 Johannes over waarheid, gastvrijheid en gezag
Judas 1-19 testament van een broer (1)
Judas 20-25 testament van een broer (2)
Openbaring 1:7 Hij komt nieuw
Openbaring 4:5 / 5:6 zeven geesten (pinkstermiddag 2015)
Openbaring 7:1-8 gestempeld voor het leven
Openbaring 7:9-17 ontelbaar veel mensen in witte kleren
Openbaring 14:13 Jezus Christus feliciteert wie in geloof sterven nieuw
Openbaring 21:1,3,4 de hemel op aarde (1)
Openbaring 21:2 de hemel op aarde (2)
Openbaring 22:1-5 koninkrijk 7: voltooiing
Openbaring 22:17a de Geest en de Bruid zeggen: Kom

Advertenties

Tagwolk