online preekarchiefje

HC

preken vanuit de Heidelbergse Catechismus

zondag 1 eeuwig in Christus nieuw
zondag 2 groeien in zelfkennis nieuw
zondag 3 kan ik er wat aan doen?? nieuw
zondag 4 kan ik er wat aan doen (2)?? nieuw
zondag 5 en 6 het raadsel van redding
zondag 5 en 6 recht en liefde nieuw
zondag 7 God kiest uit, maakt vast en belooft nieuw
zondag 7 ik geloof het wel
zondag 8 het relationele karakter van onze drie-enige God
zondag 8 God stelt zich voor als Vader, Zoon en Geest nieuw
zondag 9 en 10 de almachtige God is mijn zorgzame Vader nieuw
zondag 10 belijden is kindertaal spreken
zondag 11 Jozua, Jezus (Zacharia 3)
zondag 11 wie is Jezus voor je? – 1: Jezus is mijn totale Verlosser
zondag 12 kroon, tulband en christen zijn (Zacharia 6)
zondag 12 wie is Jezus voor je? – 2: Christus en mijn christen zijn
zondag 12 je bent het – je kunt het
zondag 13 wie is Jezus voor je? – 3: Jezus is Heer
zondag 16 uitleg bij 5 vragen/antwoorden over de dood nieuw
zondag 16 rouw nieuw
zondag 17 iets nieuws
zondag 18 leven in de Geest van Jezus – 1: Christus zoeken
zondag 19 leven in de Geest van Jezus – 2: cadeaus krijgen
zondag 20 leven in de Geest van Jezus – 3: getroost leven
zondag 22 1 – geen losse cadeaus (korte overdenking)
zondag 22 2 – ziel en zaligheid; over de ziel
zondag 22 3 – Gods glorie
zondag 24 doe me een deugd, les 1: de regel en de deugd
zondag 24 doe me een deugd, les 2: bezonnenheid
zondag 24 doe me een deugd, les 3: moed
zondag 24 doe me een deugd, les 4: rijk, rijker, bereikt
zondag 28-30 (1) uitleg over het avondmaal
zondag 28-30 (2) Korintiërs: avondmaal als maaltijd van eenheid
zondag 31 ik neem je mee
zondag 31 hemelsleutels
zondag 35 vrij van verbeelding – over arrogantie en besmettingsgevaar
zondag 35 Gods imago – over de grootheid van God
zondag 38 rusten is het nieuwe werken
zondag 40 laat leven om te loven
zondag 40 op wie ben jij nog boos?
zondag 41 Mineke houdt van bloemen
zondag 42 meer dan 10%
zondag 43 waarheid en liefde gaan hand in hand
zondag 43 weet hoe je heet
zondag 44 heb je vijand lief / wees perfect
zondag 48 laat uw rijk komen
zondag 49 laat uw wil gedaan worden
zondag 49 Vader, zegt ú het maar
zondag 52 vijanden zijn losers – zekerheid van winst in Christus

Advertenties

Tagwolk