online preekarchiefje

wat is nieuw

29-09-14 bij OT en bij series: Amos – deel 2 (Amos 4)
25-09-14 bij OT en bij series: Amos – deel 1 (Amos 1:1-2)
15-09-14 bij NT en bij series: discipelschap 01 – Matteüs 28:18-20
01-09-14 bij HC en bij series: wie is Jezus voor je? deel 3: Heer; Jezus is Heer (HC 13)
26-08-14 bij HC en bij series: wie is Jezus voor je? deel 2: Christus; Jezus Christus en mijn christen zijn (HC 12)
18-08-14 bij HC en bij series: wie is Jezus voor je? deel 1: Jezus; Jezus is mijn totale Verlosser (HC 11)
15-08-14 bij HC belijden is kindertaal spreken (HC 10) en bij NT engelen (Hebreeën 1:14)
23-06-14 bij OT de HEER is goed (Psalmen 100)
26-05-14 bij NT en bij series: koninkrijk 7 – voltooiing
22-05-14 bij NT en bij series: koninkrijk 6 – kracht

(laatste 10 updates)

m/v

Ik ben niet van het bloggen. Deze prekensite is om te luisteren, niet om te lezen ;) Maar ik krijg deze dagen mijn hoofd niet leeg. Vandaar wat tekst om gedachten te ordenen.

Laten we het maar eerlijk zeggen, er komt niet één antwoord en er komt geen eenheid wat betreft visie op de bijzonder ambtelijke plek van vrouwen in een gemeente van Christus anno nu.

Wat valt er deze dagen veel over te lezen en te denken. Op mijn TL’s komt het steeds terug. En ook al wil ik me met andere dingen bezighouden, het blijft mij bezighouden. Dat zal nog wel even zo doorgaan. Allerlei argumentatie wordt meer of minder actief in mijn hoofd gewogen. Het feit dat je in de Bijbel, OT èn NT, voorbeelden van leidinggevende vrouwen tegenkomt, laat me niet los. Oké, het lijken uitzonderingen, maar waarom hebben wij dan vandaag in de GKv niet zulke – concreet aangewezen – uitzonderingen? De 12 rond Jezus, het waren mannen. Maar als we in koninkrijks-stijl willen denken, en als de theologie vandaag meer vanuit de schepping redeneert, zouden we dan niet in de Leene-lijn ook meer moeten doen met Genesis 1:27, met de bedoelde man-vrouw eenheid als schitterend beeld van God?

Ik merk dat het me ergert als emoties of uitspraken te expliciet worden. Waarom? Omdat ik dan geen èchte liefde voor Gods lievelingen, zijn mensen proef. Pal staan voor de waarheid houdt ook in: naastenliefde. De Waarheid is Jezus, Gods mens-als-bedoeld. De waarheid is Goddelijk, maar toch ook nieuw-menselijk? Daarom passen sommige kreten niet. Te denken valt aan a) kort-door-de-bochtse uitspraken als zou de Bijbel een duidelijk ‘nee’ laten horen. Dan denk ik: ja, dat is ‘een’ manier van denken, maar is het ook ‘de’ waarheid? Wie garandeert dat? Moeilijk verteerbaar zijn imho minstens ook b) de kortzichtige zuchten als ‘eindelijk’, of de opmerkingen dat de synode die zich hierover moet gaan buigen helaas uit mannenbroeders bestaat. Ligt het aan mijn gevoeligheid dat dit overkomt als hebbend een hoog afserveergehalte van andersdenkenden?

En passant lijkt er ook al een discussie los te komen over al dan niet excuses voor de opstelling van deputaten kerkelijke eenheid in de afgelopen 9 jaren richting de NGK. Kijk, dát ligt pas ingewikkeld. Wat voor conclusies moet je trekken als je het hebt over (gebrek aan) wijsheid in het verleden? Dan vallen er heel veel excuses te maken voor alle eeuwen kerkgeschiedenis. Misschien moet dat ook wel. Zucht. De erfenissen van te grote woorden. Wanneer hebben we deze les geleerd?

Denken vanuit andere kerkelijke situaties – bijvoorbeeld de Hongaarstalig gereformeerde kerken in Oost-Europa waar de fronten heel anders liggen – haalt voor mij wat druk van de discussieketel. Waar ligt ons Neêrlandse front anno 2013? Toch bij het uitstralen van een wonderlijke glans van bevrijdende genade in een door liberalisme en individualisme gekaapte en geknevelde samenleving?

Om met radio 1 te spreken: Twee dingen. Twee denklijnen om niet te verdwalen in de discussie.

1) Wat zou het opleveren als we ontvankelijker waren voor een redenering als ‘het gaat zoals het gaat’? Wij erkennen Jezus als Heer over de kerk. Dat ontslaat ons niet van verantwoordelijkheid in bidden, bijbellezen en theologiseren. Maar er is in de loop van Gods geschiedenis met zijn mensen naast de canon langzamerhand toch ook meer wijsheid geopenbaard. De aarde is nu rond en slavernij is fout. Om maar twee oude bekenden van stal te halen. Laat mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan om al uw tekens te verstaan (lb 479). Zoiets ook op dit punt. Ik hoop verrast te worden.

2) Met het risico dat het overkomt als dooddoener, maar ik kom vooralsnog uit bij onze (vrouwelijke èn mannelijke) identiteit in Jezus Christus. Als een weg die ook hier hoger voert. Omdat er geen tussenweg is van een ‘beetje wel en een beetje niet’ vrouw als bijzondere ambtsdrager (zo: Maarten Verkerk). Als in een concrete gemeente door Gods genade deze bijbelse sfeer te vinden is, zal ik daar met genoegen Gods Woord van een vrouwelijke predikant ontvangen.

linkjes

Erediensten vanuit De Kandelaar zijn live mee te maken, via deze link.

Sinds april 2013 worden de uitzendingen achteraf geüpload bij Vimeo (kan even duren).

Hier een A4’tje met een schema om de hele Bijbel door te lezen van september 2013 t/m juni 2014.

welkom

voel je welkom
om te luisteren

een webplek met geluidsopnames
meestal opgenomen in De Kandelaar
GKv Assen-Zuid

mijn wens:
dat steeds meer
iets
van Gods veelkleurige Woord
Jezus Christus
mag doorstralen
en van ons afstralen

mijn stelling:
preken zijn meer
om te luisteren
dan om te lezen

vandaar een gestaag groeiend
online preekarchiefje

via de menuutjes rechtsboven kom je bij de preken
je kunt ze online beluisteren
of downloaden: rechtsklikken op de titel / koppeling opslaan als…
zegen!

* * *

 
ds. Gert Meijer
Assen

Gert Meijer ds Gert Meijer Vimeo

foto’s:
Gert Meijer Gert Meijer

Tagwolk

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.